Amerigo Vespucci

Amerigo_Vespucci (3)Amerigo Vespucci (A 5312) je talijanski školski jedrenjak u sastavu Talijanske ratne mornarice. Ime je dobio po talijanskom pomorcu Amerigou Vespucciju. Kako bi održala tradiciju i uvježbavala nove pomorske časnike, poput većine drugih ratnih mornarica i talijanska rabi školske brodove s pogonom na jedra, tako da se danas kao školski brod za izobrazbu pitomaca Pomorske akademije rabi pomorski veteran bark-križnjak Amerigo Vespucci dovršen još 1931. godine.

Kobilica položena 12. svibnja 1930; Porinuće 27. veljače 1931. ; Stavljen u službu 15. svibnja 1931.

GLAVNE OSOBINE BRODA
Istisnina standardna: 3543 tone; puna: 4146 tona; Dužina 101 m; Širina 15,5 m: ; Gaz 6,8 m; Brzina 15 čv. (jedra) – 11 čv (motor); Posada 13 časnika, 228 dočasnika i mornara, 150 pitomaca

Izvornik: Wikipedija


Amerigo_Vespucci (1)

Amerigo_Vespucci (3) Amerigo_Vespucci (4) Amerigo_Vespucci (5) Amerigo_Vespucci (6) Amerigo_Vespucci (7) Amerigo_Vespucci (8)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.